ทำไมต้องเลือก Asset Track

เพราะว่าเราเข้าใจลักษณะงาน และวิธีการทำงานของการติดตาม (Track) สิ่งของต่างๆที่คุณอยากเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จึงทำให้เรารู้และสามารถ

เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ด้วยรูปแบบของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณซึ่งมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับ RFID เนื่องจาก RFID มีตัวอ่านที่ค่อนข้างมีราคา และตัวติดตาม (Track) ซึ่งราคาถูก ทำให้เหมาะสมกับการติดตาม (Track) สินค้าหรือทรัพย์สินในปริมาณมาก แต่จุดที่ตรวจสอบน้อย แต่ Asset Track ของเราใช้อุปกรณ์ iBeacon ซึ่งตัวอ่านราคาถูกกว่า RFID Reader หลายสิบเท่า ทำให้ติดตั้งตัวรับได้มากจุดซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะสามารถทำการติดตาม (Track) ทรัพย์สินละเอียดมากในเรื่องของตำแหน่ง

พร้อมพัฒนาเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์

เพราะ Asset Track สามารถประยุกต์ได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนเรื่องตำแหน่งที่วางทรัพย์สิน ผู้ดูแลรับผิดชอบ และอื่นๆอีกมากมาย บริษัทนิปปอนไซซิทส์มั่นใจทีมงานบริหารจัดการเกี่ยวกับ Software โดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการใช้งานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ